6 Τύποι Ειδικών Σχολείων (SLB) για παιδιά που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

Για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε την έννοια των ειδικών σχολείων, στον κυβερνητικό κανονισμό της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδονησίας με αριθμό 72 του 1991 σχετικά με την ειδική αγωγή, εξηγείται ότι η ειδική αγωγή είναι εκπαίδευση που οργανώνεται ειδικά για μαθητές που έχουν σωματικές και/ή ψυχικές διαταραχές. Εν τω μεταξύ σύμφωνα με το βιβλίο Εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές ανάγκες από τον Professor of Early Childhood Education with Special Needs, Yogyakarta State University, Suparno, τα έκτακτα σχολεία (SLB) είναι μια μορφή εκπαίδευσης για όσους δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη μαθησιακή διαδικασία γενικά λόγω σωματικών, συναισθηματικών ή ψυχικών κοινωνικών διαταραχών, αλλά έχουν δυνητικά ιδιαίτερη ευφυΐα και ταλέντο. Αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι ένα παιδί μπορεί να σπουδάσει σε ένα σχολείο SLB εάν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας χρησιμοποιώντας συμβατικές μεθόδους μάθησης.

Είδη Έκτακτων Σχολείων

Τα είδη των ειδικών σχολείων διακρίνονται με βάση τα είδη των διαταραχών που φέρουν οι μαθητές. Ακολουθούν ορισμένοι τύποι SLB που πρέπει να γνωρίζετε.

1. Ειδικό Σχολείο Α (SLB A)

Το SLB A είναι ένα εξαιρετικό σχολείο για παιδιά με προβλήματα όρασης. Επομένως, η μέθοδος μάθησης σε αυτό το σχολείο πρέπει να μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές να κατανοήσουν το αντικείμενο. Τα μαθησιακά μέσα στα σχολεία SLB A είναι γενικά με τη μορφή βιβλίων σε γραφή μπράιγ και μαγνητόφωνο.

2. Ειδικό Σχολείο Β (SLB B)

Το SLB B είναι ένα σχολείο που απευθύνεται σε παιδιά με προβλήματα ακοής, δηλαδή σε παιδιά που έχουν εμπόδια στην αίσθηση της ακοής τους. Σε αυτό το Ειδικό Σχολείο, τα παιδιά θα διδαχθούν πώς να επικοινωνούν διαβάζοντας τις κινήσεις των χειλιών. μάθετε τη νοηματική γλώσσα χρησιμοποιώντας χειρονομίες (συντονισμένη ομιλία), και μάθετε χρησιμοποιώντας βοηθήματα μεκοχλιακό εμφύτευμα).

3. Ειδικό Σχολείο Γ (SLB C)

Το SLB C είναι ένα εξαιρετικό σχολείο που είναι αφιερωμένο σε παιδιά με νοητική υστέρηση ή σε παιδιά με νοημοσύνη κάτω του μέσου όρου. Σε αυτό το ειδικό σχολείο μπορούν να φοιτήσουν και παιδιά που δεν έχουν την ικανότητα προσαρμογής στο περιβάλλον. Επομένως, σε αυτό το σχολείο, θα μάθουν πώς να αναπτύσσουν τον εαυτό τους και να κοινωνικοποιούνται, επειδή τα παιδιά με νοητική υστέρηση τείνουν να δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν και να αποσύρονται από το περιβάλλον.

4. Ειδικό Σχολείο Δ (SLB D)

Το SLB D είναι ένα ειδικό σχολείο για παιδιά με σωματικές αναπηρίες, δηλαδή εκείνα που έχουν ελλείψεις στα άκρα τους. Στόχος της εκπαίδευσης σε αυτό το Ειδικό Σχολείο είναι να αναπτύξει τις δυνατότητες κάθε παιδιού ώστε οι μαθητές να είναι ανεξάρτητοι και παραγωγικοί.

5. Ειδικό Σχολείο Ε (SLB E)

Το SLB E είναι μια εξαιρετική σχολική εκπαίδευση που προορίζεται για άτομα με προβλήματα όρασης. Το Tunalaras είναι μια διαταραχή, ένα εμπόδιο ή μια διαταραχή συμπεριφοράς, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι λιγότερο ικανά να προσαρμοστούν, τόσο στο οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολείο και στη γύρω κοινότητα. Τα παιδιά με προβλήματα ακοής έχουν διαταραχές στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη ή και στα δύο. Για να αναπτυχθούν οι δυνατότητες των παιδιών με νοητική υστέρηση, χρειάζονται ειδικές υπηρεσίες και εκπαίδευση ώστε να μπορούν να μετρούν τα συναισθήματά τους και να πραγματοποιούν τις λειτουργίες κοινωνικοποίησής τους.

6. Ειδικό Σχολείο G (SLB G)

Το SLB G είναι ένα σχολείο που προορίζεται για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, συγκεκριμένα εκείνα που έχουν συνδυασμό πολλών διαταραχών. Τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες είναι συνήθως λιγότερο ικανά να επικοινωνούν ή ακόμα και δεν επικοινωνούν καθόλου. Η κινητική ανάπτυξη των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες συνήθως καθυστερεί. Επομένως, τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες χρειάζονται διαφορετικά μέσα μάθησης, έτσι ώστε να αυξηθεί η αίσθηση της ανεξαρτησίας στα παιδιά. Κάθε σχολείο SLB έχει διαφορετικές εγκαταστάσεις και μεθόδους μάθησης προσαρμοσμένες στις ειδικές ανάγκες των μαθητών του. Ο κύριος σκοπός των παιδιών με ειδικές ανάγκες που παρακολουθούν το SLB είναι να λάβουν θεραπεία σύμφωνα με τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις διαταραχές τους. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν την ικανότητα να είναι ανεξάρτητοι και δεξιότητες που είναι χρήσιμες για τη μελλοντική τους ζωή. [[Σχετικό άρθρο]]

Τι διδάσκεται στα Ειδικά Σχολεία;

Στο Έκτακτο Σχολείο μαθητές και μαθητές θα λάβουν ειδική καθοδήγηση και αποκατάσταση για τη διαταραχή που έχουν. Η καθοδήγηση που παρέχεται είναι ένα βοήθημα σε μαθητές και μαθητές να βρουν τον εαυτό τους, να ξεπεράσουν προβλήματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες τους, να γνωρίσουν το περιβάλλον και να σχεδιάσουν το μέλλον. Εν τω μεταξύ, η αποκατάσταση είναι μια προσπάθεια παροχής ιατρικής, κοινωνικής και εξειδικευμένης βοήθειας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση. Η ιατρική αποκατάσταση περιλαμβάνει τη διαδικασία θεραπείας και αποκατάστασης της υγείας μαθητών ή μαθητών με αναπηρία, καθώς και την παροχή βοηθητικών συσκευών ή αντικαταστάσεων σώματος. Τέλος, η κοινωνική αποκατάσταση περιλαμβάνει την παροχή κοινωνικής καθοδήγησης, για παράδειγμα κατευθύνσεων για την αυτοπροσαρμογή και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Αυτή η αποκατάσταση παρέχεται συνήθως από γενικούς ιατρούς, ειδικούς, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς.