Αυτός είναι ο Κώδικας Δεοντολογίας Φαρμακοποιών και Κυρώσεων για Παραβιάσεις

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι φαρμακοποιοί πρέπει να τηρούν τα επαγγελματικά πρότυπα, τους επαγγελματικούς πειθαρχικούς κανονισμούς και τον κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού. Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας θα διασφαλίσει ότι οι φαρμακοποιοί έχουν όλες τις σχετικές αρμοδιότητες για την εκτέλεση του ρόλου τους, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Υπουργού Υγείας με αριθμό 573/Μένκες/SK/VI/2008, φαρμακοποιοί είναι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας που έχουν λάβει και έχουν αποφοιτήσει από φαρμακοποιό ή σχολή φαρμακευτικής. Πριν να υπηρετήσει, ένας φαρμακοποιός πρέπει να ορκιστεί και να λάβει άδεια εργασίας βάσει των κανόνων που ισχύουν στην Ινδονησία.

Κώδικας δεοντολογίας φαρμακοποιού στην Ινδονησία

Ο κώδικας δεοντολογίας είναι βασικά οδηγός σε ορισμένα επαγγέλματα (π.χ. φαρμακοποιοί) για την επαγγελματική άσκηση των καθηκόντων τους. Με την ύπαρξη ενός κώδικα δεοντολογίας, μπορεί κανείς να διακρίνει τα προσωπικά συμφέροντα και τα επαγγέλματα που μπορεί κάποια μέρα να συγκρουστούν. Ο κώδικας δεοντολογίας του φαρμακοποιού περιέχει τις υποχρεώσεις αυτού του επαγγέλματος. Ειδικά για τον κώδικα δεοντολογίας για τους φαρμακοποιούς στην Ινδονησία, υπάρχουν 15 άρθρα χωρισμένα σε 5 κεφάλαια που χρησιμεύουν ως ηθική βάση για την επαγγελματική άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Γενικές υποχρεώσεις

 • Άρθρο 1

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να τηρεί, να ζει και να ασκεί τον όρκο του Φαρμακοποιού.
 • Τομέας 2

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να προσπαθήσει να εκτιμήσει ειλικρινά και να εφαρμόσει τον Κώδικα Δεοντολογίας του Φαρμακοποιού της Ινδονησίας.
 • Άρθρο 3

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει πάντα να ασκεί το επάγγελμά του σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των Ινδονήσιων φαρμακοποιών και να δίνει πάντα προτεραιότητα και να τηρεί τις αρχές της ανθρωπιάς κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
 • Άρθρο 4

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει πάντα να παρακολουθεί ενεργά τις εξελίξεις στον τομέα της υγείας γενικότερα και στον φαρμακευτικό τομέα ειδικότερα.
 • Άρθρο 5

  Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κάθε φαρμακοποιός πρέπει να απέχει από την αναζήτηση προσωπικού οφέλους που αντίκειται στην αξιοπρέπεια και τις ευγενείς παραδόσεις του γραφείου φαρμακείου.
 • Άρθρο 6

  Ένας φαρμακοποιός πρέπει να είναι ενάρετος και να είναι καλό παράδειγμα για τους άλλους.
 • Άρθρο 7

  Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι πηγή πληροφόρησης ανάλογα με το επάγγελμά του.
 • Άρθρο 8

  Ένας φαρμακοποιός πρέπει να παρακολουθεί ενεργά την εξέλιξη της νομοθεσίας στον τομέα της υγείας γενικά και στον φαρμακευτικό τομέα ειδικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: Υποχρεώσεις φαρμακοποιών προς ασθενείς (ασθενείς)

 • Άρθρο 9

  Κατά την εκτέλεση φαρμακευτικής εργασίας, ένας φαρμακοποιός πρέπει να δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της κοινότητας και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του ασθενούς και να προστατεύει τα ζωντανά όντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Υποχρεώσεις φαρμακοποιών έναντι συναδέλφων

 • Άρθρο 10

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να συμπεριφέρεται στους συναδέλφους του όπως θα ήθελε ο ίδιος να του συμπεριφέρονται.
 • Άρθρο 11

  Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί πρέπει πάντα να υπενθυμίζουν και να συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού.
 • Άρθρο 12

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε ευκαιρία για να βελτιώσει την καλή συνεργασία με τους συναδέλφους φαρμακοποιούς, τόσο για τη διατήρηση της αρχοντιάς της θέσης του φαρμακοποιού όσο και για την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στην άσκηση των καθηκόντων τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Υποχρεώσεις φαρμακοποιού/φαρμακοποιού έναντι άλλων εργαζομένων στον τομέα της υγείας

 • Άρθρο 13

  Κάθε φαρμακοποιός πρέπει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να οικοδομήσει και να βελτιώσει επαγγελματικές σχέσεις, αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμό και σεβασμό προς τους συναδέλφους και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.
 • Άρθρο 14

  Κάθε φαρμακοποιός θα πρέπει να απέχει από ενέργειες ή ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση/απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε άλλους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Κλείσιμο

 • Άρθρο 15

  Κάθε φαρμακοποιός ενδιαφέρεται σοβαρά για τη ζωή και την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τους Ινδονήσιους φαρμακοποιούς κατά την εκτέλεση των καθημερινών φαρμακευτικών τους καθηκόντων.
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για τα φάρμακα στους ασθενείς. Εάν ηθελημένα ή ακούσια παραβιάζει ή δεν συμμορφώνεται με τον κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού της Ινδονησίας, ο φαρμακοποιός πρέπει να το παραδεχτεί. Επιπλέον, οι φαρμακοποιοί που παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας θα λάβουν επίσης κυρώσεις από την κυβέρνηση, τον φαρμακευτικό επαγγελματικό σύλλογο/οργανισμό που τον χειρίζεται και θα λογοδοτήσουν γι' αυτό. [[Σχετικό άρθρο]]

Κυρώσεις για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού

Η παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού μπορεί να θεωρηθεί ως κακή πρακτική που θα οδηγήσει σε κυρώσεις. Οι κυρώσεις που δίνονται εξαρτώνται από το είδος της παραβίασης που διαπράχθηκε και την αιτία, ως εξής.
 • Αγνοια. Η κύρωση έχει τη μορφή υποχρέωσης παρακολούθησης περαιτέρω εκπαίδευσης.
 • Αμέλεια. Οι κυρώσεις μπορεί να έχουν τη μορφή προφορικών προειδοποιήσεων, προειδοποιήσεων, ειδικών οδηγιών, συστάσεων προσωρινής αναστολής αδειών πρακτικής άσκησης, έως προτάσεις για ανάκληση αδειών πρακτικής άσκησης.
 • Ελλειψη προσοχής. Οι κυρώσεις για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού είναι παρόμοιες με σημεία αμέλειας.
 • Λιγότερο επιδέξιος. Οι κυρώσεις είναι παρόμοιες με σημεία άγνοιας.
 • Σκόπιμος. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση ώστε οι κυρώσεις να έχουν τη μορφή ειδικής καθοδήγησης, προσωρινής αναστολής συστάσεων αδειών πρακτικής άσκησης, προτάσεις για ανάκληση αδειών πρακτικής άσκησης, ακόμη και διαγραφή από μέλη επαγγελματικών οργανώσεων προσωρινά ή οριστικά.
Οι κυρώσεις για παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού θα αποφασιστούν από το Συμβούλιο Δεοντολογίας και Πειθαρχίας Φαρμακοποιών της Ινδονησίας (MEDAI). Η λήψη αποφάσεων για τις κυρώσεις μπορεί να βασίζεται στον ίδιο τον κώδικα δεοντολογίας του φαρμακοποιού ή στις κυρώσεις που περιλαμβάνονται στον όρκο.