Αυτός είναι ο ορισμός του κυτταροπλάσματος και των λειτουργιών του για τον άνθρωπο

Τα κύτταρα είναι το μικρότερο μέρος των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου σώματος. Μέσα στο κύτταρο, υπάρχουν κυτταρικά μέρη που έχουν τις δικές τους λειτουργίες, μία από τις οποίες είναι το κυτταρικό πλάσμα που ονομάζεται επίσης κυτταρόπλασμα. Το κυτταρόπλασμα είναι το τμήμα του κυττάρου που έχει τη μορφή υγρού και βρίσκεται έξω από τον πυρήνα (κυτταρικός πυρήνας). Το μεγαλύτερο μέρος (80-85 τοις εκατό) του υγρού στο κυτταρόπλασμα είναι νερό, ενώ το υπόλοιπο είναι πρωτεΐνες (10-15 τοις εκατό), λιπίδια (2-4 τοις εκατό), πολυσακχαρίτες (1 τοις εκατό) και νουκλεϊκά οξέα (1 τοις εκατό). Η περιοχή του κυτταροπλάσματος περιορίζεται στο εξωτερικό της πλασματικής μεμβράνης, της λιπιδικής διπλοστοιβάδας και στο εσωτερικό της πυρηνικής μεμβράνης. Στις περισσότερες κυτταρολογικές εφαρμογές, τα φυσιολογικά κύτταρα έχουν ένα ομοιογενές κυτταρόπλασμα με περιστασιακά κοκκία ή εγκλείσματα.

Κυτοπλασματική λειτουργία

Το κύριο καθήκον του κυτταροπλάσματος είναι να υποστηρίζει και να διασφαλίζει την ασφάλεια των κυτταρικών μορίων και οργανιδίων που βρίσκονται σε αυτό. Τα ίδια τα οργανίδια είναι μικρές κυτταρικές δομές στο κυτταρόπλασμα που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες σε προκαρυωτικά κύτταρα (βακτήρια) και ευκαρυωτικά κύτταρα (στα φυτά, τα ζώα και τους ανθρώπους). Επιπλέον, ως υγρό μέρος του κυττάρου, το κυτταρόπλασμα παίζει επίσης τους ακόλουθους ρόλους:
  • Βοηθά στη μετακίνηση των ενώσεων μέσα στα κύτταρα.
  • Διάλυση του υπόλοιπου μεταβολισμού των κυττάρων.
  • Γίνεται ενεργή περιοχή στο κελί μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ρεύμα κυτόπλασμα. Αυτό οφείλεται στην παρουσία άλατος στο κυτταρόπλασμα, έτσι ώστε το υγρό σε αυτό να μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρικά σήματα για να υποστηρίξει πολύ καλά τις κυτταρικές δραστηριότητες.
  • Μεταφορά γενετικού υλικού. Με την παρουσία του κυτταροπλάσματος, το γενετικό υλικό διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλές και άθικτο ακόμη και όταν συγκρούονται μέσα στο κύτταρο.
Χωρίς κυτταρόπλασμα, το κύτταρο θα χάσει το σχήμα του και θα καταρρεύσει και θα ισοπεδωθεί. Χωρίς κυτταρόπλασμα, τα οργανίδια δεν μπορούν επίσης να επιπλέουν μέσα στο κύτταρο, διαταράσσοντας έτσι τη συνολική απόδοση του κυττάρου. [[Σχετικό άρθρο]]

Το τμήμα του κυττάρου που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα

Στο κυτταρόπλασμα υπάρχουν αρκετά σημαντικά οργανίδια που πρέπει να διατηρούνται ασφαλή, συγκεκριμένα το ενδοπλασματικό δίκτυο, τα ριβοσώματα, η συσκευή Golgi, τα μιτοχόνδρια, τα λυσοσώματα και τα περιξισώματα. Ακολουθεί περιγραφή καθενός από αυτά τα οργανίδια.
  • Ενδοπλασματικό Δίκτυο (ER)

Όταν το βλέπουμε με μικροσκόπιο, αυτό το τμήμα του κυτταροπλάσματος έχει σχήμα μεμβράνης περιέλιξης με στόχο την παραγωγή ενέργειας για το κύτταρο. Το ενδοπλασματικό δίκτυο αποτελείται από δύο τύπους, δηλαδή τραχύ ER (επιφάνεια καλυμμένη με ριβοσώματα) και λεία ER (δεν καλύπτεται με ριβοσώματα). Η λειτουργία του ενδοπλασματικού δικτύου είναι να σχηματίζει ιστούς, να παρέχει ένζυμα κατά μήκος του ER και να μεταφέρει διάφορες ουσίες. Είναι επίσης ένα από τα κυτταρικά συστατικά που απαιτούνται για το σχηματισμό φωσφολιπιδίων, χοληστερόλης και υδατανθράκων.
  • Συσκευή Golgi

Η συσκευή ή τα σώματα Golgi έχουν σχήμα κυρτής πλάκας σαν σάκο και είναι πολύ ενεργά σε εκκριτικά κύτταρα, όπως το πάγκρεας και οι σιελογόνοι αδένες. Αυτό το οργανίδιο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά ουσιών που παράγονται από το ER (συνήθως με τη μορφή πρωτεϊνών) στην κυτταρική μεμβράνη.
  • Ριβοσώματα

Αυτό το οργανίδιο έχει τη μορφή κόκκου που αποτελείται από ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA) και πρωτεΐνη και έχει λειτουργία ως πρωτεϊνοσύνθεση. Τα ριβοσώματα μπορούν να κινηθούν ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα ή να προσκολληθούν στο ER, στη συνέχεια να διαιρεθούν και να σχηματίσουν αιμοσφαιρίνη σε ερυθροβλάστες που στη συνέχεια θα γίνουν ερυθροκύτταρα.
  • Μιτοχόνδρια

Αυτό το τμήμα του κυτταροπλάσματος μπορεί να θεωρηθεί ως το εργοστάσιο ενέργειας του κυττάρου, επειδή είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή των λιπών σε υδατάνθρακες, έτσι ώστε η ενέργεια να προκύπτει με τη μορφή ATP. Στα μιτοχόνδρια υπάρχουν ένζυμα που είναι σε θέση να απελευθερώνουν ενέργεια με τη μορφή τροφής κατά τη διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής, φιλτράρουν την ενέργεια από τα θρεπτικά συστατικά και παρέχουν ουσίες που χρειάζονται όλα τα μέρη του κυττάρου.
  • λυσοσώματα

Τα λυσοσώματα έχουν σχήμα ωοειδούς ή στρογγυλούς θύλακες και επενδύονται από μια μεμβράνη. Τα λυσοσώματα περιέχουν ένζυμα που μπορούν να αφομοιώσουν τα φωσφολιπίδια, τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες και λειτουργούν ως αποσυνθέτες κατεστραμμένων κυτταρικών οργανιδίων.
  • Υπεροξισώματα

Τα υπεροξισώματα είναι παρόμοια σε μέγεθος με τα λυσοσώματα και συνήθως περιέχουν ένα ή περισσότερα ένζυμα που εμπλέκονται στην αντίδραση οξείδωσης για την παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2). Με τα υπεροξισώματα, το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται για άλλες αντιδράσεις οξείδωσης ή διασπάται σε νερό και οξυγόνο. Ένα από τα καθήκοντα αυτού του οργανιδίου στο κυτταρόπλασμα είναι να οξειδώσει τα μακρά λιπαρά οξέα σε βραχύτερα. Μόλις βραχυνθούν, τα λιπαρά οξέα μεταφέρονται στα μιτοχόνδρια για πλήρη οξείδωση. Στα ανθρώπινα κύτταρα του ήπατος και των νεφρών, τα υπεροξισώματα λειτουργούν επίσης για την αποτοξίνωση διαφόρων τοξικών μορίων που εισέρχονται στο αίμα, όπως το αλκοόλ. Αυτές είναι μια σειρά από εξηγήσεις που σχετίζονται με το κυτταρόπλασμα και την ανατομία του. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η εξήγηση μπορεί να είναι χρήσιμη για όσους από εσάς τη διαβάσετε.