Αυτές είναι οι διάφορες βασικές ανθρώπινες ανάγκες που πρέπει να εκπληρωθούν

Ουσιαστικά, κάθε άνθρωπος έχει βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για να μπορεί να κυλήσει καλά η ζωή. Η θεωρία των βασικών ανθρώπινων αναγκών είναι πολύ δημοφιλής, δηλαδή η ιεραρχία των αναγκών του Maslow. Η ιεραρχία των αναγκών του Maslow εισήχθη από τον Abraham Maslow, ο οποίος είναι θεωρητικός και ψυχολόγος, το 1943. Αυτή η ιεραρχία δείχνει ότι οι άνθρωποι παρακινούνται να εκπληρώσουν βασικές ανάγκες πριν καλύψουν άλλες ανάγκες. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες;

Βασικές ανθρώπινες ανάγκες

Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία των αναγκών του Maslow, από το πιο βασικό έως το πιο περίπλοκο. Η ιεραρχία του Maslow περιγράφεται γενικά με τη μορφή μιας πυραμίδας, όπου το χαμηλότερο επίπεδο της πυραμίδας αποτελείται από τις πιο βασικές ανάγκες, ενώ οι πιο περίπλοκες ανάγκες βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας. Αφού καλυφθούν οι ανάγκες στο χαμηλότερο επίπεδο, οι άνθρωποι μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο αναγκών. Ο Maslow πίστευε ότι οι ανάγκες είναι παρόμοιες με τα ένστικτα και παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση της συμπεριφοράς. Ακολουθούν πέντε είδη ανθρώπινων αναγκών στη θεωρία του Maslow:
  • ψυχολογικές ανάγκες (ψυχολογικές ανάγκες)

Οι φυσιολογικές ανάγκες είναι οι πιο βασικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν γιατί περιλαμβάνουν πράγματα που είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Περιλαμβάνεται στις φυσιολογικές ανάγκες, δηλαδή για φαγητό, ποτό, ύπνο και αναπνοή. Εκτός από την εκπλήρωση της διατροφής, οι φυσιολογικές ανάγκες περιλαμβάνουν επίσης ρούχα, στέγη και ζεστασιά. Ο Maslow περιλαμβάνει επίσης τη σεξουαλική αναπαραγωγή σε αυτό το επίπεδο. Εάν αυτές οι ανάγκες δεν ικανοποιηθούν, τότε το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να λειτουργήσει βέλτιστα. Άλλες ανάγκες γίνονται δευτερεύουσες μέχρι να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.
  • Ανάγκες ασφάλειας και ασφάλειαςανάγκες ασφάλειας και ασφάλειας)

Σε αυτό το δεύτερο επίπεδο, οι ανάγκες γίνονται λίγο πιο περίπλοκες, όπου η ανάγκη για ασφάλεια και ασφάλεια γίνεται η κύρια προτεραιότητα. Οι άνθρωποι θέλουν έλεγχο και τάξη στη ζωή τους. Μερικές από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες για ασφάλεια και ασφάλεια, δηλαδή οικονομική ασφάλεια, υγεία και φυσική κατάσταση και ασφάλεια από ατυχήματα και τραυματισμούς. Οι άνθρωποι θα παρακινηθούν και θα αναλάβουν δράση για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες, για παράδειγμα δουλεύοντας, αποταμιεύοντας, μετακομίζοντας σε ασφαλέστερο περιβάλλον και άλλα.
  • Η ανάγκη για αγάπη και ανήκεινανάγκες αγάπης και συμμετοχής)

Αφού ικανοποιηθούν αυτές οι δύο βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τότε έρχεται η ανάγκη για αγάπη και ανήκειν. Ασχολείται με ορισμένα πράγματα, όπως η φιλία, η οικειότητα, η εμπιστοσύνη, η αποδοχή και η προσφορά και η λήψη στοργής. Για την εκπλήρωση αυτής της ανάγκης, οι άνθρωποι θα εμπλακούν σε φιλίες, ρομαντικές σχέσεις, οικογένειες, κοινωνικές ομάδες και άλλα. Είναι σημαντικό για τους ανθρώπους να νιώθουν ότι τους αγαπούν και τους αποδέχονται οι άλλοι για να αποφύγουν διάφορα προβλήματα, όπως η μοναξιά, η κατάθλιψη και το άγχος.
  • ανάγκη για εκτίμηση (ανάγκες αυτοεκτίμησης)

Σε αυτό το τέταρτο επίπεδο, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για εκτίμηση και σεβασμό. Αφού ικανοποιηθούν οι τρεις προηγούμενες ανάγκες, η ανάγκη για αυτοεκτίμηση παίζει πιο σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Ο Maslow χωρίζει αυτό το επίπεδο σε δύο κατηγορίες, δηλαδή τις ανάγκες αυτοεκτίμησης που σχετίζονται με την αξιοπρέπεια, τα επιτεύγματα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Στη συνέχεια, η ανάγκη για σεβασμό από τους άλλους σχετίζεται με την κατάσταση, την προσοχή και τη φήμη. Τα άτομα που είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη τείνουν να αισθάνονται σίγουροι για τις ικανότητές τους, ώστε να έχουν καλή αυτοεκτίμηση και να λαμβάνουν σεβασμό από τους άλλους. Εν τω μεταξύ, εάν η αυτοεκτίμηση και ο σεβασμός των άλλων είναι χαμηλή, θα αναπτύξει αισθήματα κατωτερότητας.
  • Ανάγκες αυτοπραγμάτωσης (ανάγκες αυτοπραγμάτωσης)

Οι ανάγκες αυτοπραγμάτωσης σχετίζονται με την επιθυμία να συνειδητοποιήσουμε και να αναπτύξουμε δυνατότητες και ταλέντα, να αναζητήσουμε αυτο-ανάπτυξη και εμπειρία και να γίνουμε όλα όσα θέλει κανείς να είναι. Με αυτόν τον ρυθμό, οι άνθρωποι θα έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ωστόσο, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι η αυτοπραγμάτωση είναι δύσκολο να εξηγηθεί επιστημονικά επειδή η έρευνα βασίζεται σε πολύ περιορισμένα άτομα.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες

Οι βασικές ανάγκες κάθε ανθρώπου μπορούν να επηρεαστούν από διάφορους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς τους παράγοντες, όπως:
  • Νόσος
  • Οικογενειακή σχέση
  • Έννοια του εαυτού
  • Στάδιο ανάπτυξης
  • οικογενειακή δομή
Ένα παράδειγμα, εσείς ως άνθρωπος θα προσπαθείτε πάντα να καλύψετε τις ανάγκες για χάρη μιας υψηλής αυτοαντίληψης. Επιπλέον, η ανάγκη θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς μεγαλώνετε, από τη βρεφική ηλικία μέχρι το θάνατο. [[Σχετικό άρθρο]]

Σημειώσεις από το SehatQ

Λάβετε υπόψη ότι η σειρά των βασικών ανθρώπινων αναγκών δεν ακολουθεί πάντα αυτή την ιεραρχία, επειδή είναι πιθανό η προτεραιότητα των αναγκών του κάθε ατόμου να είναι διαφορετική. Ωστόσο, οι βασικές ανάγκες πρέπει να καλυφθούν για να ζήσετε μια καλή, ασφαλή, άνετη και ευημερούσα ζωή.