Η λειτουργία του πυρήνα γνωστός και ως ο πυρήνας του κυττάρου και των μερών του

Ο πυρήνας είναι ένα οργανίδιο στο κύτταρο το οποίο συχνά αναφέρεται και ως πυρήνας του κυττάρου. Τα οργανίδια είναι τα όργανα που υπάρχουν στο κύτταρο. Αν παρομοιαστεί με το ανθρώπινο σώμα, τα κυτταρικά οργανίδια όπως ο πυρήνας, ο ρόλος του είναι σχεδόν παρόμοιος με αυτόν του εγκεφάλου. Ο πυρήνας είναι το κέντρο όλων των οργανιδίων και είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της κυτταρικής δραστηριότητας.

Η λειτουργία του πυρήνα ή του κυτταρικού πυρήνα

Ο πυρήνας ή ο πυρήνας του κυττάρου έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο έργο του κυττάρου. Αυτό συμβαίνει γιατί εκεί το κύτταρο αποθηκεύει το γενετικό του υλικό. Ο κυτταρικός πυρήνας παίζει επίσης ρόλο σε κρίσιμες κυτταρικές δραστηριότητες όπως η πρωτεϊνική σύνθεση και η κυτταρική διαίρεση. Ανατομικά, ο πυρήνας αποτελείται από πολλά μέρη όπως ένα εξωτερικό στρώμα που ονομάζεται πυρηνικό περίβλημα, πυρηνικό έλασμα, πυρήνα, χρωμοσώματα, νουκλεόπλασμα και άλλα μέρη. Όλα αυτά τα συστατικά συνεργάζονται έτσι ώστε ο πυρήνας να μπορεί να εκτελεί διάφορες λειτουργίες, και συγκεκριμένα:
  • Έλεγχος γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα, ώστε κάθε οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων) να έχει τα δικά του χαρακτηριστικά
  • Ελέγχει τη σύνθεση πρωτεϊνών και ενζύμων
  • Ελέγχει την ανάπτυξη και τη διαίρεση των κυττάρων
  • Ως μέρος αποθήκευσης DNA, RNA και ριβοσωμάτων
  • Ρυθμίζει τη μεταγραφή του mRNA σε πρωτεΐνη
  • Παράγουν ριβοσώματα
Αν παρομοιαστεί με τον πυρήνα του κυττάρου ή τον πυρήνα, ο ρόλος του είναι σχεδόν παρόμοιος με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Αυτό το κυτταρικό οργανίδιο λειτουργεί ως κέντρο δραστηριότητας, έτσι ώστε τα κύτταρα του σώματος να μπορούν να λειτουργούν σωστά. Ο πυρήνας βρίσκεται στο κέντρο του κυττάρου. Είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του όγκου του κυττάρου. Στο ανθρώπινο σώμα, κάθε κύτταρο έχει μόνο έναν κυτταρικό πυρήνα. Υπάρχουν όμως και ζωντανά πράγματα που έχουν περισσότερους από έναν πυρήνες, όπως τα καλούπια λάσπης. Οι πυρήνες που είναι περισσότεροι από ένας σε αριθμό αναφέρονται ως πυρήνες. Σχεδιάστε τα μέρη του πυρήνα ή του πυρήνα του κυττάρου

Γνωρίστε τα μέρη του πυρήνα με περισσότερες λεπτομέρειες

Ο πυρήνας είναι ένα σφαιρικό οργανίδιο και είναι αρκετά μεγάλο σε μέγεθος το οποίο εξωτερικά περιβάλλεται από ένα προστατευτικό στρώμα ή μεμβράνη. Επιπλέον, εδώ είναι τα μέρη του πυρήνα λεπτομερώς που πρέπει να γνωρίζετε.

1. Πυρηνικός φάκελος

Το πυρηνικό περίβλημα είναι το πιο εξωτερικό μέρος του κυτταρικού πυρήνα που περιβάλλει ολόκληρο το εξωτερικό. Αυτός ο φάκελος αποτελείται από δύο στρώματα, δηλαδή το εξωτερικό και το εσωτερικό στρώμα. Το πυρηνικό περίβλημα έχει πόρους μεγέθους περίπου 100 νανόμετρων μέσω των οποίων τα μόρια εισέρχονται και εξέρχονται.

2. Πυρηνικό έλασμα

Το πυρηνικό έλασμα είναι το στρώμα κάτω από το πυρηνικό περίβλημα το οποίο έχει σχήμα δίχτυ. Αυτό το στρώμα αποτελείται από πρωτεΐνες που ονομάζονται λαμίνες. Το πυρηνικό έλασμα χρησιμεύει για να υποστηρίζει τη δομή του πυρηνικού περιβλήματος και να διασφαλίζει ότι η δομή του πυρήνα του κυττάρου παραμένει σταθερή. Εκτός από τις λαμίνες, αυτό το τμήμα του πυρήνα του κυττάρου περιέχει επίσης άλλες πρωτεΐνες που θα το βοηθήσουν να συνεργαστεί με το εσωτερικό στρώμα του πυρηνικού περιβλήματος. Το πυρηνικό έλασμα θα συνεργαστεί επίσης με μια πρωτεΐνη σε σχήμα ίνας που ονομάζεται πυρηνική μήτρα, για να ρυθμίσει το γενετικό υλικό στον πυρήνα του κυττάρου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

3. Χρωμοσώματα

Το DNA στον πυρήνα θα είναι μια μονάδα που ονομάζεται χρωμόσωμα. Κάθε πυρήνας περιέχει 46 χρωμοσώματα. Εκτός από το ότι περιέχουν μια συλλογή DNA, τα χρωμοσώματα περιέχουν επίσης πρωτεΐνες. Αυτός ο συνδυασμός DNA και πρωτεϊνών στα χρωμοσώματα είναι γνωστός ως χρωματίνη. Το DNA στα χρωμοσώματα αποθηκεύει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου, όπως ο τύπος μαλλιών, το ύψος, το χρώμα των ματιών κ.λπ. Τα χρωμοσώματα αποθηκεύουν επίσης πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την κυτταρική διαίρεση, την ανάπτυξη των ζωντανών όντων και την αναπαραγωγή.

4. Πυρήνας

Ο πυρήνας είναι το τμήμα του κυτταρικού πυρήνα που είναι συμπαγές και δεν είναι εξοπλισμένο με προστατευτικό στρώμα ή μεμβράνη στο εξωτερικό. Αυτό το τμήμα του πυρήνα περιέχει RNA και πρωτεΐνες. Αυτό το τμήμα χρησιμεύει για τη ρύθμιση της σύνθεσης των ριβοσωμάτων. Όταν συμβεί η διαδικασία της κυτταρικής διαίρεσης, ο πυρήνας θα εξαφανιστεί. Αλλά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αυτό το τμήμα του πυρήνα του κυττάρου επανασχηματίζεται.

5. Πυρηνόπλασμα

Το πυρηνόπλασμα είναι το τμήμα του κυτταρικού πυρήνα που έχει σχήμα γέλης και βρίσκεται ανάμεσα στα στρώματα του πυρηνικού περιβλήματος. Αυτό το τμήμα αναφέρεται επίσης συχνά ως καρυόπλασμα και χρησιμεύει ως προστατευτικό ή πρόσθετο μαξιλάρι για άλλα μέρη του πυρήνα του κυττάρου, έτσι ώστε να μην καταστρέφεται εύκολα. Μια άλλη λειτουργία του πυρηνοπλάσματος είναι να διατηρεί το σχήμα του πυρήνα. [[σχετικά-άρθρα]] Η λειτουργία του πυρήνα και κάθε τμήματος του έχει πολύ σημαντικό ρόλο για την επιβίωση των ανθρώπων και άλλων οργανισμών. Εάν διαταραχθεί έστω και μία από τις λειτουργίες του, τα κύτταρα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σωστά και τελικά θα καταστραφούν. Αυτό είναι που θα οδηγήσει σε ασθένεια στο σώμα.